כיום כל רשות הינה גוף המספק לכל תושביו שירותים בשגרה וחירום. התושבים הם לקוחות הרשות ודורשים בצדק טיפול הן בבעיות היומיות והן בבעיות שנוצרות בזמן חירום ומלחמה.

למוקד ברק כל היכולות לתת מענה לתושב הן מבחינת הטיפול היומיומי השגרה והן בהקמת מוקדי חירום וחדרי מלחמה.

מהות "מוקד ברק" לרשות

 • בשעת משבר נודעת חשיבות רבה אספקה של מענים דחופים בתחום הלוגיסטי הבסיסי (מזון, מים, טיפול רפואי, מחסה, בגדים, קווי תקשורת), המקנים לפרט תחושה שהרשות "שולטת" במצב ו"יש על מי לסמוך".
 • יכולות "מוקד ברק" להפעיל את מכלולי הרשות כנדרש, לצמצם ככל הניתן את הפגיעות הנ"ל, לאפשר לרשות לקיים שגרת חיים סבירה ככל הניתן, וליעל את הקשר בין גורמי הסיוע השונים ברשות.
 • המוקד משמש כלי עזר מרכזי למקבלי ההחלטות ברשות.

יכולות "מוקד ברק"

 • ל"מוקד ברק" ענן תקשורת מוגן המאפשר הכלת שרתי הרשות תחתיו.
 • יכולת העברת נתונים: אלחוטית,  קוית, אינט`, סלולרית.
 • מערכת אבטחת מידע מבית 012.
 • מערכת יחמ"מ – יחידת מוקד מרוחקת
  1. המינויים הקיימים יעבירו תשדורת למוקד החברה דרך עננות התקשורת הקיימות ויחוברו לציוד התקשורת באמצעות הממסרים למפענחות המוקד קווי /אלחוטי/ סלולרי עפ"י התצורה הנדרשת.
  2. ממוקד החברה יעברו אירועי קריאות המינויים ע"ג עננות התקשורת באופן מאובטח למוקד הרשות ויופיעו על מסך המחשב .
  3. מוקד א. ברק ישמש כמנהל מערכת לצורך פתיחה הקמה ועדכון מנויים במערכת, יחידת המחשב המרוחק (יחמ"מ) תקבל USER  משתמש למוקדן כולל רישיונות החברה עבור מנויי הרשות.
  4. אירועי קריאות המינויים של הרשות (אזעקה / מצוקה / הפעלה/ אש..) יופיעו ע"ג צג המחשב לצפייה ע"י מוקדן הרשות והפעלה מבצעית באמצעות כח האבטחה העירוני.
  5. באתרים אשר קיימות מערכות מצלמות יופיעו ע"ג צג נפרד מצלמות האתר עם קבלת קריאת אזעקה / מצוקה באמצעות ממשק התוכנה כפי שקיים במערכת
  6. מוקד חברת א. ברק ישמש כמנהל המערכת הכולל הקמת מנויים עדכוני תוכנה תחזוקת חומרה , מפענחות, שרתים (טכנאי IT  )קווים, ממסרים, רישיונות ותוכנה באופן שוטף.
  7. מוקד חברת א. ברק ישמש כמוקד מבצעי לגיבוי עבור מנויי ואתרי הרשות המחוברים ו/או כמוקד גיבוי למוקד הרשות במקביל.

צרו קשר

072-2777277

או השאירו פרטים ונחזור אליכם:

בין לקוחותינו